BMY Logo
|

İnovatif Teknoloji

En İyi Motorlar İçin En İyi Biyel Kolları

Dünyayı Hareketlendiren Güç

Ekibimiz
Ekibimiz

Ahmet Öztaş
 
Direktörler Başkanı
 
ahmet@bmy.com.tr
 
Salih Öztaş
 
Üretim Direktörü
 
soztas@bmy.com.tr
 
Kazım Toprak
 
Finans Direktörü
Mustafa Öztaş
 
Pazarlama Direkterü
 
moztas@bmy.com.tr
 
Sercan Özçelik
 
Üretim Planlama
 
sercanozcelik@bmy.com.tr
 
Ekrem Öztaş
 
Lojistik & Sevkiyat
 
ekremoztas@bmy.com.tr